خانهمنشور حقوق بيمارانانتقاد ، پيشنهادرسالت بيمارستانسیاست های کلان بیمارستان
مديريت

 جناب آقاي مهندس محمد كشوري دلاور

كارشناس ارشدتغذيه

34922859      داخلي 290

34923301       فکس

081

جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down