خانهمنشور حقوق بيمارانانتقاد ، پيشنهادسیاست های کلان بیمارستانرسالت بيمارستان
مديريت

 جناب آقاي مهندس محمد كشوري دلاور

كارشناس ارشدتغذيه

34922859      داخلي 290

34923301       فکس

081

يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down