خانهمنشور حقوق بيمارانانتقاد ، پيشنهادرسالت بيمارستانسیاست های کلان بیمارستان
خدمات پرستاري

سركار خانم میترا علیقارداشی

كارشناس پرستاري

34922858

داخلي 280

جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down