خانهمنشور حقوق بيمارانانتقاد ، پيشنهادسیاست های کلان بیمارستانرسالت بيمارستان
رسالت بيمارستان

بيمارستان ولي عصر (عج) تويسركان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان مي باشد كه با تكيه الطاف الهي وسرمايه ارزشمند انساني به منظور تامين ،حفظ وارتقا سطح سلامت آحاد جامعه تاسيس شده است.

اين مركز با استفاده از عدالت محوري وشايسته سالاري به دنبال ارائه خدمات درماني كارآمد و اثر بخش براي بيماران ، بهبود  كيفيت خدمات درماني از سوي ارائه دهندگان و گيرندگان خدمت با درنظر گرفتن ارزش هاي اسلامي و انساني مي باشد.

يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down