تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

لیست اخبار صفحه :1
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بیمارستان ولیعصر (عج) و موسسه خیره محبت و کارگشای نیک
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بیمارستان ولیعصر (عج) و موسسه خیره محبت و کارگشای نیک

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بیمارستان ولیعصر (عج) و موسسه خیره محبت و کارگشای نیک

به منظور حمایت مالی از بیماران بی بضاعت و کم بضاعت تفاهم نامه همکاری بین بیمارستان و موسسه خیریه امضاء گردید.

طراحی پرتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام