تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مشخصات کلی بیمارستان

بیمارستان ولیعصر(عج) تویسرکان  اولین بیمارستان شهرستان تویسرکان می باشد که درسال 1363 به بهرداری رسیده  است .

بخش های فعال بیمارستان عبارتند از :

 1. بخش اورژانس
 2. بخش جراحی عمومی
 3. بخش اعصاب و روان
 4. بخش اطفال
 5. بخش نوزادان
 6. بخش زایمان
 7.  بخش زنان
 8. اتاق عمل

بخش های پاراکلینیک عبارتند از :

 1. کلینیک (درمانگاه)
 2. واحد آزمایشگاه
 3. واحد رادیولوژی
 4. سونوگرافی
 5. ;     سی تی اسکن

 

 

مشخصات بیمارستان

شماره پروانه بهره برداری : 220400-3

سال بهره برداری :1363

نوع مالکیت: دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان

نوع فعالیت :درمانی

درجه ارزشیابی:دو

تعداد تخت مصوب: 150

تعداد تخت فعال: 90

مساحت زمین:16000متر مربع

مساحت زیر بنا:18000 متر مربع

مساحت فضای سبز و محوطه : 6000 متر

نوع سازه ساختمان : فلزی بتنی

تاسیسات: موتورخانه

1 دستگاه آسانسور ،بیماربر ، تخت بر  (غیرفعال)

آمبولانس فعال : 3دستگاه

سایت اینترنتی:www.valiasr. umsh.ac.ir

 

 

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام