تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

آقای مصطفی کرندی

مدرک تحصیلی: کاردانی فنی

سابقه: 5سال مسول واحد روابط عمومی بیمارستان ولیعصر(عج)

4 سالمسول دفتر حوزه ریاست بیمارستان ولیعصر(عج)

تلفن تماس:081-34922860

داخلی 289

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام