تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 جناب آقای مهندس سید مصطفی خاکی 

مدرک : کارشناسی کامپیوتر

سابقه: 4مسول واحد فناوری اطلاعات بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان تویسرکان

4مسول واحد فناوری اطلاعات بیمارستان سردار سلیمانی شهرستان تویسرکان

تلفن تماس : 34922860

داخلی 276

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام