تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

آقای ابراهیم بختیاری

سابقه:  2 سال مدیریت بیمارستان ولیعصر شهرستان تویسرکان

2 سال مدیریت بیمارستان سردار سلیمانی شهرستان تویسرکان

تلفن تماس : 081-34922860

داخلی 290

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام